Správa portálu

Redakčně zabezpečuje:

Magistrát města Plzně
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality
nám. Republiky 16
306 32 Plzeň
E-mail: info@bezpecnaplzen.eu

www.plzen.eu

Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií města Plzně.

 

Technicky zabezpečuje:

Správa informačních technologií města Plzně
Dominikánská 4
306 32 Plzeň
Tel: +420 378 035 101
E-mail: sit@plzen.eu

www.sitmp.cz

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň