Aktuální situace

Informace pro občany k výskytu koronaviru v Evropě

Informaci o vyhlášené výstraze, nebezpečí nebo situaci získáte kliknutím na odkaz níže.

Počasí, Voda, Ovzduší:

ČHMÚ - Výstražná služba
Stavy a průtoky na vodních tocích
Aktuální informace o kvalitě ovzduší v ČR

Doprava:

Aktuální stav v dopravě - uzavírky

Vyhlášení krizových stavů:

Přehled o vyhlášených krizových stavů v ČR

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň