Mimořádné události v distribuční soustavě ČEZ

Co dělat v případě mimořádné události

Mimořádné události v distribuční soustavě ČEZ.

Informace o krizovém informačním systému pro města a obce a manuály pro starosty, členy krizových štábů a občany.

Užitečné odkazy:

Mimořádné události v distribuční soustavě

Manuály: