Poradna městského obvodu Plzeň 1

Vložení dotazu

9341

1. 6. 2021 12:20 Sedlackova
Dobry den .tato stránka je absolutně k ničemu . Davam priklad , připomínky k volnému pobihani psu , kolem boleveckych rybníku . Občan napise zde pripominku a odpoved je stale od Mgr Ježkove stejná . Jak v roce 2019 tak v roce 2021 . Stale odvolávání na vyhlášku a mapu z roku 2009 . I ja jsem si stěžovala primo na UMO 1 a posilam odpoved . Udělejme si vsichni nazor na praci úředníků 6. 11. 2019 v 11:37, Szikszay Karel <Szikszay@plzen.eu>: Vážená paní Sedláčková, v roce 2017 jste nám předala podnět na úpravu vyhlášky statutárního města Plzně č. 19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů. Tento podnět jsme předali Mgr. Veckovi - vedoucímu oddělení ochrany krajiny, Odbor životního prostředí MMP, který má danou problematiku na starosti. V květnu 2018 jsem opět písemně kontaktoval Mgr. Vecku a požádal o zaslání odpovědi, která Vám byla OŽP MMP zaslána. Dle Vašeho současného zaslaného dotazu, došlo pravděpodobně k nedorozumění při odeslání odpovědi na Váš podnět, který byl předán k řešení OŽP MMP. Z tohoto důvodu Vám zasílám sdělení OŽP MMP: - když jsme posledně novelizovali vyhlášku o některých povinnostech chovatelů psů (to bylo v roce 2013), bylo rozhodnuto i na základě připomínek některých městských obvodů, že některé rybníky zůstanou plochami, kde je dovolen volný pohyb psů – konkrétně šlo o rybníky Nováček, Košinář a Třemošenský rybník. Rada MO Plzeň 1 dne 3. 4. 2018 přijala usnesení, kde souhlasila s navrženým podkladem ohledně novely vyhlášky o některých povinnostech chovatelů psů ze strany OŽP MMP, kde tyto rybníky nenavrhujeme nově jako rybníky se zákazem volného pohybu psů Pokud jste uvedenou odpověď neobdržela z Odboru životního prostředí MMP, tak se dodatečně omlouvám. Je nám líto, ale bohužel nebylo navrženo rozšíření zákazu volného pohybu psů, dle Vašeho návrhu. S pozdravem Karel Szikszay vedoucí Kontrolního oddělení
14. 6. 2021 14:44 Město Plzeň
Dobrý den, paní Sedláčková, dotaz ohledně volného pobíhání psů jsem předala a konzultovala s OŽP MMP, kde jsem obdržela v podstatě totožnou odpověď, která byla v poradně zveřejněna. Vzhledem k tomu, že vyhláška nebyla změněna, což přísluší Zastupitelstvu města Plzně, jakožto volenému orgánu obce, je i sdělená odpověď na tento podnět totožná. S pozdravem Mgr. Monika Ježková
2. 4. 2021 09:48 jan kadlec
Dobrý den, po dlouhé době jsem se začetl do poradny. Bohužel připomínky občanů i odpovědi jsou stále dokola. Před mnoha lety jsem zde žádal o obnovu nečitelné cedulky MNV zákaz koupání a volného pobíhání psů. Byla umístěna u Šídlováku, pod jevištěm. Po možná deseti letech si občané stěžují na totéž. Bylo by dobré napsat pravdu. Buď cedulku vyvěsíme, anebo napsat na rovinu: My, UMO jsme rozhodli, že Šídlovák je pro psy i občany. a koupající musí strpět koupání s cizími psy.
7. 4. 2021 11:35 Město Plzeň
Dobrý den, pane Kadleci, situace ohledně zákazu koupání psů se od roku 2009 v Plzni nezměnila. Zákaz volného pobíhání psů (nikoli jejich koupání, které žádná legislativa neřeší), je vymezen vyhláškou statutárního města Plzně č. 6 z roku 2009. Dle mapové přílohy této vyhlášky, která vymezuje plocha se zákazem volného pobíhání psů, se zákaz týká celkem 4 lokalit kolem Velkého boleveckého rybníka (včetně autokempu Ostende), pláží na Kamenném a Šídlovském rybníku, na pláž u Seneckého rybníka se zákaz nevztahuje. Touto vyhláškou však nejsou nijak vyhrazena místa pro koupání psů. Pokud bude někdo koupat psa na vodítku, nedopouští se žádného přestupku proti legislativě a nelze ho žádným způsobem postihovat. Pokud jde o poničenou informační cedulku je Váš podnět postoupen Správě veřejného statku, která se její výměnou bude zabývat. Informace na ní se ovšem může týkat pouze zákazu volného pobíhání psů, zákaz koupání na základě výše uvedeného možný není. S pozdravem Mgr. Monika Ježková
29. 5. 2020 00:01 Jitka Hurtová
Dobrý den, chtěla bych upozornit na to, že dětské hřiště s přístupem z ulice Pod všemi svatými, je bohužel využíváno mnohem více pejskaři nežli dětmi. Rodiče se bojí tam s malými dětmi chodit kvůli možnému znečištění pískoviště a okolí od zvířat a následné nákaze u dítěte. Včera na tomto oploceném hřišti si hrály dvě děti, a přesto tam pejskaři sedíc na lavičce nechali pobíhat volně 4 psi. Při upozornění na to, že psi na oploceném dětském hřišti nemají co dělat mi bylo odpovězeno, že přece není označeno zákazem pro psy.... Nechci od vás sdělení, že pobíhání psů řeší vyhláška statutárního města Plzně č.19/2006 a v jakých vymezených oblastech zakazuje volný pohyb psů atd. atd. Žádám vás tímto o okamžité řešení, tj. zajištění bezpečnosti dětí na oploceném dětském hřišti, o výměnu písku v pískovišti, vyčištění celého prostoru dětského hřiště a zajistit oplocení příslušným označením, že je přístup se psy na dětské hřiště zakázán. Děkuji. Jitka Hurtová
23. 6. 2020 21:33 Město Plzeň
Vážená paní Hurtová, velice si vážíme toho, že Vám není dění ve Vašem okolí lhostejné. Dětské hřiště v ulici Pod Všemi svatými je již dlouhodobě označeno cedulkou upozorňující na zákaz vstupu se psy (viz přiložené foto), tato cedulka je upevněna na oplocení. Dne 11. 6. 2020 jsme provedli vizuální kontrolu stavu hřiště a neshledali jsme žádné viditelné znečištění. V případě, že se na hřišti budou pohybovat psi, je nutné bezprostředně kontaktovat městskou policii, která je oprávněna tuto záležitost řešit. V případě, že zjistíte jakoukoli závadu či nedostatek na tomto hřišti, kontaktujte nás, prosím, na tel. 37 803 6051-2, případně na e-mailové adrese detskahristeMO1@plzen.eu, abychom neprodleně mohli závady řešit.
1 | 2 | 3 ... 6 | 7 | 8 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany