Poradna městského obvodu Plzeň 1

Vložení dotazu

5223

10. 6. 2019 12:39 Martina Lovecká
Dobrý den, jak je to prosím s koupáním psů na lochotiskych rybnikach? Kde jsou zákazy? Ať googluju jak googluju tak mi vyskakuji články o zákazu jen z roku 2013. Děkuji za odpověď
14. 6. 2019 13:17 Město Plzeň
Vážená paní Lovecká, zákaz volného pobíhání psů řeší vyhláška statutárního města Plzně č.19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů, ve znění vyhlášky č. 12/2007, vyhlášky č. 6/2009 a vyhlášky č. 1/2013 č. 6 z roku 2009. Tato zakazuje ve vymezených oblastech volný pohyb psů (tedy pohyb psů bez vodítka). Fakticky tak znemožňuje koupání psů ve vymezených rybnících. Dle mapové přílohy této vyhlášky, která vymezuje plochu se zákazem volného pobíhání psů, se zákaz týká celkem 4 lokalit kolem Velkého boleveckého rybníka (včetně autokempu Ostende), pláží na Kamenném a Šídlovském rybníku, na pláž u Seneckého rybníka se zákaz nevztahuje. Touto vyhláškou však nejsou nijak vyhrazena místa pro koupání psů. V minulých letech byly, na místa se zákazem volného pobíhání psů, umísťovány cedulky se zněním příslušné vyhlášky a mapovým zákresem. Tyto však neměly dlouhého trvání a byly neukázněnými návštěvníky rekreační oblasti poničeny nebo strženy. Správa veřejného statku města Plzně, jako správce rekreační oblasti uvažuje o umístění sloupků s cedulkami, upozorňujícími na zákaz volného pobíhání psů. Tyto však nejsou v tento okamžik připravené a jejich výroba zabere od zadání po instalaci několik týdnů. S pozdravem Mgr. Monika Ježková
12. 5. 2019 10:13 Eva Šejnová
Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s parkováním vozidel v travnatém vnitrobloku města, který slouží k rekreaci a má uzamykatelný vjezd? Někdo si zřejmě zajistil klíč a opakovaně zde parkuje, což nám vadí. Děkuji
17. 5. 2019 11:16 Město Plzeň
Dobrý den, bohužel dotaz není příliš konkrétní, proto mohu odpovědět pouze obecně. Parkování na plochách městské zeleně není povoleno. Situaci s uzamčeným vjezdem a získáním klíče (oprávněnost neoprávněnost). Nejsem schopen posoudit. Navrhuji možná řešení. Dotaz konkretizovat (uvést konkrétní vnitroblok, obvyklé časy parkování vozidla na zeleni, pokud je Vám známo, kdo je oprávněn držet klíče od vnitrobloku, apod.). Nebo v době, kdy dochází k uvedenému jednání informovat městskou polici. Nejlépe telefonicky na místně příslušnou obvodní služebnu MP. V naléhavém případě lze využít linku 156. Hezký den!
12. 3. 2019 05:58 Mariana Řeháčková
Dobrý den, rodiče senioři bydlí na sídlišti Sylván. 22.2. 2019 maminku od autobusu 41 Slupské kolem 14. hodiny sledoval k domu v Mutěnické mladý muž a žádal jí o možnost zavolat si. Vysvětlil jí, že ztratil vše, že je student Právnické fakulty, je z Děčína, na sídlišti byl u kamaráda, Policie mu prý nepomohla. Vzala ho domů, dala mu peníze na domnělou cestu domů. Prosím, mohla by městská část pro seniory připravit přednášku o prevenci podobných událostí a o zachování vlastní bezpečnosti? Myslím, že se tento jev - vystavení se nebezpečí za cenu sociálních kontaktů, kterých s narůstajícím věkem může ubývat - seniorů velmi týká. Bylo by to velmi užitečné. Případně, můžete mě prosím odkázat na organizace, které toto vzdělání poskytují? Děkuji moc!
12. 3. 2019 11:07 Město Plzeň
Vážená paní Řeháčková, Městská policie Plzeň ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody již několik let pořádá projekt s názvem „Plzeňská senior akademie“. Tento vzdělávací program, který je v souladu s principy univerzity třetího věku nabízí účastníkům soubor sedmi přednášek s bezpečnostní tématikou, která zahrnuje např. problematiku střednědobé koncepce Městské policie Plzeň, problematiku vyhlášek a nařízení města Plzně, trestnou činnost páchanou na seniorech, problematiku zabezpečení, organizovaného zločinu a zločineckých struktur, psychologii oběti protiprávního jednání a bezpečnost v dopravních prostředcích PMDP. Termín na MO 1 v současné době zatím není vyhlášen, nicméně aktuálně Městská policie Plzeň jedná o podmínkách s novým vedením obvodu. Plzeňská senior akademie na MO 1 byla doposud vždy v termínech od září do prosince. Výuka probíhá obvykle jednou týdně od 13,00 hod. – 14,30 hod. Přesná data konání budou známa v průběhu května a června 2019. Účast pro seniory je samozřejmě zdarma. V případě zájmu se prosím obraťte na paní Andreu Vlčkovou, metodika prevence MP, kontakt: vlckovaa@plzen.eu nebo telefon 378036931. S pozdravem Mgr. Monika Ježková projektový referent odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení
1 | 2 | 3 ... 5 | 6 | 7 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP