Poradna městského obvodu Plzeň 1

Vložení dotazu

1173

1. 2. 2022 15:21 Roman B.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na dvě věci, související s provozem v ulici Pod Všemi svatými v úseku mezi ul. Malická a Na Roudné. 1) Zejména v době ranní dopravní špičky touto jednosměrnou ulicí projíždějí auta od B.Hory, objíždějící křižovatku Malická x O.Beníškové, a mnoho jich širokým rovným úsekem projíždí velmi rychle, často zjevně nad povolených 50 km/h. Přejít zde ulici je pak (např. pro děti, které jdou ráno do školy) docela nebezpečné. Nebylo by prosím možné zde, např. někde v půlce úseku, instalovat zpomalovací práh? 2) A naopak nebylo by možné touto jednosměrnou částí ulice povolit protisměrnou jízdu pro cyklisty, tak jako je to na některých místech v centru města? Z ulice U Sv.Rocha přijíždí hodně cyklistů od Lochotínské lávky a směřují ulicí Pod Všemi svatými směrem ke kostelu Všech svatých, na Podzáhorsko nebo k Pramenům a dále na Lochotín. Děkuji.
21. 2. 2022 18:29 Město Plzeň
Dobrý den, k prvnímu podnětu uvádíme: v popsaném úseku ulice Pod Všemi svatými není žádný přechod pro chodce, místo pro přecházení, škola apod., které by prioritně vyžadovalo umístění zpomalovacího prahu. Tyto prahy mají také negativní účinky, zejména zvětšení hluku, a v některých případech vedou k odmítavé reakci v okolí bydlících obyvatel. Proto preferujeme před umístěním prahů získání souhlasů obyvatel z okolí. Pokud se má jednat o trvalé opatření, je vhodnější volit stavební formu, například zpomalovací polštář – mobilní prahy mají malou trvanlivost. Z uvedených důvodů nepočítáme s osazením mobilních prahů dle návrhu. K druhému podnětu – šířkové parametry ulice by umožňovaly zavedení provozu cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace podle kritérií ČSN 736110, problém je však s parkujícími auty proti směru provozu cyklistů (toto uspořádání považuje Policie ČR za rizikové). Návrh místní úpravy zpracujeme a projednáme s Policií ČR a Odborem dopravy Magistrátu města Plzně. S pozdravem, Ing. Ondřej Vohradský vedoucí úseku dopravního inženýrství
14. 10. 2021 11:41 Karel Novák
V Manětínské ulici a na nedalekém odstavném parkovišti vedle autosalonu Škoda pravidelně parkují dodávky, přesto že do této lokality mají zákaz vjezdu! Bylo by možné v rámci bežné pochůzkové činnosti příslušníků MP řešit tyto přestupky?
19. 1. 2022 13:47 Město Plzeň
Dobrý den, Vaše oznámení jsme prověřili, ale zatím se nám nepodařilo nikoho přistihnout, kdo by se dopouštěl protiprávního jednání. Hlídky MP na místě i nadále budou provádět kontroly, aby se preventivní činností zamezilo porušování dopravních přestupků. S pozdravem Petr Landsman Velitel Obvodní služebny Lochotín
23. 6. 2021 19:12 Anna Kailová
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli už se někdy konečně poseká tráva na Vinících? Chápu to tak, že život brouků je asi přednější než život občanů, hlavně těch s alergii, s dětmi nebo se psem? V jiných obvodech tráva posekaná je. Bylo by možné alespoň posekat kolem dětských hřišť a také v ulici Na Chmelnicích uprostřed? Při odbočování dolů k ulici Pod Vinicemi není přes vysokou trávu vidět do protisměru zda jede auto, což mi přijde nebezpečné. Děkuji za odpověď.
19. 1. 2022 13:39 Město Plzeň
Vážená paní Kailová, seč na území prvního obvodu stále probíhá. Vzhledem ke zvýšenému množství srážek, a tím i rychlejšímu růstu trávy, jsme rozhodli o zkrácení termínu mezi první a druhou sečí. Oproti loňskému roku, kdy proběhla druhá seč od 15. června, tedy začala druhá letošní seč travnatých ploch o týden dříve, konkrétně 8. června. Bohužel vzhledem ke klimatickým podmínkám, které celou první seč provázely došlo k jejímu extrémnímu přerůstání a dochází k zahlcování sekaček travní hmotou a tím ke zpomalení sekání. V současné době se firma pohybuje v ulicích Strážnická, Brněnská. Dle našich pokynů je v současné době prioritou sekání vnitrobloků a okolí dětských hřišť a parku Vinice. Středové pásy ulice Na Chmelnicích jsou z poloviny hotové (horní část) a budou dosekány až na konec seče sídliště Vinice. S pozdravem Magdalena Bruková pověřená vedením Oddělení životního prostředí
1 | 2 | 3 ... 7 | 8 | 9 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň