Poradna městského obvodu Plzeň 1

Vložení dotazu

1271

18. 4. 2023 13:33 Miloslav Lorenčík
Dobrý den bydlím na Brněnské 26 a máme problem u zadního vchodu, kde jsou zaparkovana auta a není možné normalně projít ke kontajnerům. Chci se zeptat, jestli je možné nasříkat žluté čáry od zadního vchodu, aby tam byl průchod k popelnicím, tak jak je to na Břeclavské 22. Děkuji za odpověď
25. 4. 2023 09:24 Město Plzeň
Dobrý den,pane Lorenčíku,vyznačení vodorovného značení je možné na základě stanovení Odborem dopravy MMP. Jedná se o zajištění konkrétního vchodu do objektu, proto o stanovení si požádá SVJ a následně zajistí realizaci u odborné firmy a značení bude mít ve své správě. Stejným způsobem je řešeno ostatní vodorovné značení podél domů Brněnská 24-30. S pozdravem, Sofia Sýkorová
20. 7. 2022 18:40 Alexandra Potůčková
Dobrý den,potřebuji si ujasnit,kde se mohu koupat se svým psem? Nejde mi ale o volný pohyb psa-tam je to vcelku jasné.Do dneška jsem se domnívala,že se psem můžeme jenom do Třemošenského rybníku(ze strany konečné tramvaje) a taky to respektuji.Jaké ale bylo moje překvapení,když se na mne sesypaly výtky dvou rozezlených koupajících! Prý mám se svým čoklem táhnout vedle- do rybníčka zvaného Nováček.Tak jsem tam v tom vedru zašla,ale rybník je zcela obrostlý,bez přístupu a při nejlepší vůli se tam koupat nelze. Omlouvám se za rozvláčnost,jsem ještě trochu otřesená. Děkuji za odpověď,Alex.Potůčková
26. 7. 2022 09:23 Město Plzeň
Dobrý den paní Potůčková, koupání se psem respektive jeho volný pohyb ve vodě, je totožný s volným pohybem psa na území města Plzně. Rybníky se vybíraly s ohledem na množství lidí které je využívá a dále s faktem, že je potřeba umožnit majitelům psa vykoupat ( nikoliv se koupat s ním). Konktrétně Třemošenský rybník, Nováček, Košinář a Malý Bolevecký rybník jsou místa kde může pes volně do vody ( je zde možný volný pohyb zvířete). S pozdravem, Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
1. 2. 2022 15:21 Roman B.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na dvě věci, související s provozem v ulici Pod Všemi svatými v úseku mezi ul. Malická a Na Roudné. 1) Zejména v době ranní dopravní špičky touto jednosměrnou ulicí projíždějí auta od B.Hory, objíždějící křižovatku Malická x O.Beníškové, a mnoho jich širokým rovným úsekem projíždí velmi rychle, často zjevně nad povolených 50 km/h. Přejít zde ulici je pak (např. pro děti, které jdou ráno do školy) docela nebezpečné. Nebylo by prosím možné zde, např. někde v půlce úseku, instalovat zpomalovací práh? 2) A naopak nebylo by možné touto jednosměrnou částí ulice povolit protisměrnou jízdu pro cyklisty, tak jako je to na některých místech v centru města? Z ulice U Sv.Rocha přijíždí hodně cyklistů od Lochotínské lávky a směřují ulicí Pod Všemi svatými směrem ke kostelu Všech svatých, na Podzáhorsko nebo k Pramenům a dále na Lochotín. Děkuji.
21. 2. 2022 18:29 Město Plzeň
Dobrý den, k prvnímu podnětu uvádíme: v popsaném úseku ulice Pod Všemi svatými není žádný přechod pro chodce, místo pro přecházení, škola apod., které by prioritně vyžadovalo umístění zpomalovacího prahu. Tyto prahy mají také negativní účinky, zejména zvětšení hluku, a v některých případech vedou k odmítavé reakci v okolí bydlících obyvatel. Proto preferujeme před umístěním prahů získání souhlasů obyvatel z okolí. Pokud se má jednat o trvalé opatření, je vhodnější volit stavební formu, například zpomalovací polštář – mobilní prahy mají malou trvanlivost. Z uvedených důvodů nepočítáme s osazením mobilních prahů dle návrhu. K druhému podnětu – šířkové parametry ulice by umožňovaly zavedení provozu cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace podle kritérií ČSN 736110, problém je však s parkujícími auty proti směru provozu cyklistů (toto uspořádání považuje Policie ČR za rizikové). Návrh místní úpravy zpracujeme a projednáme s Policií ČR a Odborem dopravy Magistrátu města Plzně. S pozdravem, Ing. Ondřej Vohradský vedoucí úseku dopravního inženýrství
1 | 2 | 3 ... 8 | 9 | 10 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň