Poradna městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Vložení dotazu

0542

5. 11. 2018 14:16 Pavel Hrabačka
Dobrý den,chtěl bych podat stížnost na situaci,která se pravidelně opakuje vždy dopoledne o víkendu na bleších trzích v areálu Sk Lokomotiva v Lobezské ul./Mezi Stadiony/.Šílená až nebezpečná situace panuje hlavně v ulici před trhy.Ulicí se nedá prakticky projet.Auta parkují i před vjezdy do areálu SK Petřín,který sídlí v Lobezské ul.K sportovnímu areáluse nemohou dostat ani autobusy,které přivážejí mládež k sportovním utkáním.Možná každý třetí člověk na trzích je Bulhar,Rumun,Ukrajinec či Rom ,což na bezpečnosti v ulici také nepřidá.A městská policie?ulicí jen projede a zřejmě si nechce přidělávat starosti rozdáváním "botiček"a že by jich tam bylo.Děkuji.
8. 2. 2019 17:35 Město Plzeň
Dobrý den, pane Hrabačko, Níže Vám posílám odpověď na Váš dotaz v poradně Bezpečné Plzně ohledně problematického parkování v době konání Bleších trhů. Váš dotaz byl předán Městské policii Plzeň, která odpověděla takto: Bleší trhy byly na podzim roku 2009 přestěhovány ze Štruncových sadů na Slovany, do ulice Mezi Stadiony, kde se konají každou sobotu a neděli. Vzhledem k nedostatku parkovacích míst jsme již tehdy věděli, že konání bleších trhů přinese dopravní komplikace, a to zejména ve statické dopravě. Proto od listopadu 2009 provádí hlídky Městské policie Plzeň – Slovany každý víkend kontroly parkování v této lokalitě. Nejde o kontroly namátkové, ale o cílené, předem plánované a v režimu tzv. mimořádného úkolu, kdy je kontrolována nejen doprava, ale i veřejný pořádek. Dle poznatků našich hlídek (i mých) není situace natolik dramatická, jak ji popisuje p. Hrabačka. V místě bývá problém s parkováním, nikoliv s průjezdností. Pokud by došlo k situaci, že by zaparkovaným vozidlem vznikla překážka v provozu na pozemních komunikacích, byla by věc řešena spolu s kolegy ze skupiny odtahů. Z údajů v informačním systému MP Plzeň jednoznačně vyplývá, že od ledna 2018 dosud (8. 11. 2018) nebyl v ul. Mezi Stadiony proveden žádný odtah vozidla, tedy nebyla zjištěna žádná překážka v provozu na pozemních komunikacích. Řešeny byly pouze běžné případy nedovoleného stání vozidel, a to pomocí TPZOV (botička) nebo výzvou umístěnou za stěrače vozidel. V mnoha případech byl řidič / přestupce zastižen přímo u svého vozidla. Za tento rok bylo v této ulici řešeno 99 přestupků a řidičům byly uloženy pokuty v celkové výši 23.500,- Kč. TPZOV byl nasazen na 54 vozidel. Problém s parkováním není během konání Bleších trhů pouze v ul. Mezi Stadiony, ale prakticky v celém perimetru trhů. Parkování je proto kontrolováno i v ul. Úslavská (zjištěno 87 přestupků, TPZOV nasazen 5x) a Lobezská (82 přestupků, TPZOV nasazen 39x). Tvrzení p. Hrabačky, že MP místem pouze projede a přestupky neřeší,
16. 2. 2018 15:34 Ondrej Dud.
Vážení, obracím se na Vás s dotazem, zda je na pozemcích města (travnaté plochy v parcích apod.) možné používat zapálené pochodně (např. : <https://www.gril.cz/data/USR_047_DEFAULT/Lucifer_Bambusova_pochoden_90_cm_492759.jpg>) Děkuji za odpověď
13. 3. 2018 12:56 Město Plzeň
Dobrý den, tento dotaz dle mého názoru, spadá spíše k hasičům. Z hlediska správy zeleně je dotaz velmi obecný a nedá se k němu jednoznačně vyjádřit. Co se týká vyjádření správy zeleně pokud nebudou pochodně umisťovány na pozemky a pouze neseny, nemáme připomínek. Plameny nesmí být poškozeny žádné dřeviny, byliny, travnaté plochy ani mobiliář a další majetek ploch zeleně. Pokud je dotazem myšleno, že budou zabodávány do země, je nutno postupovat u každého pozemku individuálně a to z důvodu rozvodů automatických závlah, které vedou velmi mělko pod povrchem pozemku. Závlahy jsou však pouze na některých pozemcích. Nesmí dojít k jejich poškození. Jinak platí všeobecné podmínky. Pozemek musí být uveden do původního stavu a předán správci pozemku. O vyjádření ke konkrétní akci je nutno požádat na Správu veřejného statku města Plzně s uvedením data konání, konkrétní lokality a upřesnění záměru. Ing. Hana Hrdličková vedoucí odd. urbanistické zeleně Při manipulaci s otevřeným ohněm je třeba postupovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PLZNĚ. Dále je třeba respektovat NAŘÍZENÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE č. 6/2011, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Dalším kritériem je NAŘÍZENÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. S pozdravem Ing. Jiří JAKOUBEK odbor bezpečnosti,prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně
2. 1. 2018 13:16 Jana Slámová
Vážení, vy neodpovídáte na dotazy občanů? Posílala jsem dotaz již začátkem listopadu a od vás nulová reakce. Co se divím, že..... .
8. 1. 2018 10:24 Město Plzeň
Dobrý den, Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 2- Slovany instalaci zábran konzultoval se strážníky městské policie. Plocha trávníku je využívána k parkování osobních i nákladních automobilů nejen na místě, které uvádíte. Ulice Lobezská měla projít rekonstrukcí ihned po rekonstrukci ulic Francouzská a Částkova. V této době sice rekonstrukce neproběhla, ale po ukončení stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ je v plánu rekonstrukci této ulice od ul. Sladkovského ke kruhovému objezdu s ul. Částkova realizovat. V projektu na rekonstrukci jsou právě plochy zeleně podél ulice převážně využity pro stavbu parkovišť . K řešení problému s parkováním již byly použity betonové květníky. U trolejbusové zastávky byly naistalovány dřevěné kůly, aby auta neohrožovala provoz na zastávce. Ochránit ale tak velké plochy před parkováním jinými technickými prostředky je velmi nákladné a není v silách odboru životního prostředí . Proto je nutné, aby hlídky městské polici tento nešvar nepřetržitě postihovaly. Proto v této věci jsme již oslovili městskou policii s žádostí o důslednou kontrolní činnost. Pěkný den a děkuji za spolupráci. S pozdravem Ing. Helena Müllerová Tajemnice ÚMO Plzeň 2- Slovany
předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP