Výzvy a formuláře

Dotační program v rámci Komise bezpečnosti, protidrogové a prevence kriminality na rok 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP vyhlašuje dotační program v rámci Komise bezpečnosti, protidrogové a prevence kriminality.

Formuláře pro poskytnutí dotací naleznete v příloze článku.

Žádosti pro poskytnutí dotací se přijímají na Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, nám. Republiky 16, Plzeň.

Žádosti jsou přijímány v období od 22. 3. 2019 – 26. 3. 2019.

informace k dotačnímu řízení poskytne Mgr. Andrea Gregorová, tel: 378 03 2256, mob. 602 214 951; e-mail: gregorova@plzen.eu a Mgr. Zdeňka Dolejší, tel: 378 03 2254, mob. 602 206 502; e-mail: dolejsi@plzen.eu

Dotační program v rámci Komise bezpečnosti, protidrogové a prevence kriminality na rok 2019

Formulář žádosti Komise - A

Formulář žádosti Komise - B

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP