Výzvy a formuláře

V příloze naleznete formulář k vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence za rok 2019.

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 31. 8. 2019.

V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Zdeňku Dolejší nebo Mgr. Andreu Gregorovou
email dolejsi@plzen.eu, telefon 378 032 254
email gregorova@plzen.eu , telefon 378 032 256

Vyúčtování dotace- část B

Průběžná hodnotící zpráva


Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP vyhlašuje dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2020.
Formuláře pro poskytnutí dotace naleznete v příloze článku.
Žádosti pro poskytnutí dotace se přijímají na Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, nám. Republiky 16, Plzeň.
Žádosti jsou přijímány v období od 19. 9. 2019 – 24. 9. 2019.

V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Zdeňku Dolejší nebo Mgr. Andreu Gregorovou
email dolejsi@plzen.eu, telefon 378 032 254
email gregorova@plzen.eu , telefon 378 032 256

Dotační program 2020

 Žádost o dotaci - obecná část A

žádost o dotaci - specifická část B

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP