Výzvy a formuláře


Formuláře k vyúčtování dotace
z Komise protidrogové a prevence kriminality RMP


V příloze naleznete formuláře k vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku pro rok 2019 z Komise protidrogové a prevence kriminality RMP v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 31. 12. 2019.

V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Zdeňku Dolejší nebo Mgr. Andreu Gregorovu
email: dolejsi@plzen.eu, telefon 378 032 254
email: gregorova@plzen.eu , telefon 378 032 256

Vyúčtování dotace část B

Závěrečná hodnotící zpráva

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP