Výzvy a formuláře

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence za rok 2019.

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2020.

V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Zdeňku Dolejší nebo Mgr. Andreu Gregorovu
email: dolejsi@plzen.eu, telefon 378 032 254
email: gregorova@plzen.eu , telefon 378 032 256

Závěrečná zpráva o projektu 2019

Vyúčtování dotace část B

Vyhlášení dotační programu v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2020, včetně Pravidel pro poskytnutí dotace.


Statutární město Plzeň, prostřednictvím Komise pro bezpečnost, protidrogové a prevence kriminality RMP vyhlašuje dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2020.

Formuláře pro poskytnutí dotace naleznete v příloze článku.
Žádosti pro poskytnutí dotace se přijímají na Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, nám. Republiky 16, Plzeň.
Žádosti jsou přijímány v období od 20. 2. 2020 – 27. 2. 2020.

Pravidla pro poskytnutí dotace

Formulář žádosti A

Formulář žádosti B

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP