Výzvy a formuláře

Formuláře k vyúčtování dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP


V příloze naleznete formuláře k vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku pro rok 2021 z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2022.

V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Zdeňku Dolejší nebo Mgr. Andreu Gregorovou
e-mail: dolejsi@plzen.eu  telefon 378 032 254
e-mail: gregorova@plzen.eu telefon 378 032 256

Vyúčtování dotace - část B

Závěrečná zpráva o projektu 2021

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň