Výzvy a formuláře

Formuláře k vyúčtování dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP
 
V příloze naleznete formuláře k vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku pro rok 2020 z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2021.

V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Zdeňku Dolejší nebo Mgr. Andreu Gregorovou
email: dolejsi@plzen.eu, telefon 378 032 254
email: gregorova@plzen.eu , telefon 378 032 256


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany