Ulice Plzně kontrolují noví preventisté kriminality. Pocházejí z Ukrajiny

Město Plzeň má čtyři nové asistenty prevence kriminality, kteří budou přednostně pracovat s ukrajinskou menšinou. Novými pomocníky strážníků jsou Ukrajinci, kteří v západočeské metropoli už řadu let žijí. V Plzni, která má jednu z největších průmyslových zón v České republice, dlouhodobě pracují tisíce Ukrajinců. Další do Plzně přišli v souvislosti s válečným konfliktem a jejich počty stále narůstají.

Cílem programu je pomoci lidem prchajícím před válkou, kteří v Plzni nalezli dočasné zázemí a neumějí se zorientovat v novém prostředí, a rovněž pomoci Policii ČR a Městské policii Plzeň (MPP) s problémy, které s Ukrajinci jen obtížně řeší. „Chceme, aby ukrajinští asistenti přispěli k omezení porušování veřejného pořádku a zvýšili pocit bezpečí obyvatel Plzně. Měli by rovněž působit preventivně a přispět ke snížení počtu spáchaných přestupků a trestných činů. Ze zkušeností z minulých let totiž víme, že asistenti jsou komunitou velmi dobře přijímáni,“ vysvětlil Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti.

Asistenti pomohou uprchlíkům i s překonáním jazykové bariéry při seznamování se s právními normami a vyhláškami města Plzně a s navázáním kontaktu se samosprávou a poskytovateli sociálních služeb.

Podle velitele MPP Petra Nováčka je pro strážníky pomoc asistentů velkým přínosem. „Asistenti prevence kriminality jsou zařazeni na obvodní služebnu ve Skvrňanech, působit budou v centrálním obvodu a podle aktuální situace je nasměrujeme do oblastí s větší kumulací válečných uprchlíků, tedy do okolí ubytoven, obchodních center nebo úřadu práce. Jednou z vytížených lokalit je také okolí Boleveckých rybníků, kde zejména v letních měsících docházelo k vandalství, pytláctví nebo nelegálnímu rozdělávání ohňů,“ popsal Petr Nováček.

Noví pracovníci MPP budou spolupracovat také se školami, které přijaly velký počet ukrajinských žáků. Některé děti totiž zatím neznají nové prostředí a mají problémy se přizpůsobit školnímu systému. Asistenti proto mohou plnit roli průvodců pro nové žáky a pomohou jim se rychleji integrovat. „Denně budou také vyhodnocovat poznatky týkající se bezpečnostní situace ve sledovaných oblastech,“ dodal Jiří Winkelhöfer.

Projekt je realizovaný v rámci mimořádné výzvy Ministerstva vnitra ČR „Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu“. Město Plzeň obdrželo dotaci ve výši 1 milion 65 tisíc korun.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň